Nuostatos ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo sąlygas („Sąlygos“, „Naudojimo sąlygos“) prieš naudodamiesi www.mobisdikas.lt svetaine („Paslauga“).

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis sąlygomis ir jų laikotės. Šios sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie pasiekia arba naudojasi Paslauga.

Prisijungdami prie Paslaugos ar naudodamiesi ja sutinkate laikytis šių sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors sąlygų dalimi, negalėsite pasiekti Paslaugos.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines arba paslaugas, kurios nepriklauso https://mobisdikas.lt arba jos nekontroliuoja.

https://mobisdikas.lt nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Be to, pripažįstate ir sutinkate, kad nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingas arba atsakingas už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio tokio turinio, prekių ar paslaugų naudojimo ar pasikliovimo jais. bet kuriose tokiose interneto svetainėse ar paslaugose arba per jas.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Nutraukimas

Galime nedelsiant nutraukti arba sustabdyti prieigą prie mūsų Paslaugos, be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės, dėl bet kokios priežasties, įskaitant be apribojimų, jei pažeidžiate Sąlygas.

Visos Sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turėtų galioti pasibaigus nutraukimui, galioja ir nutraukus, įskaitant, be apribojimų, nuosavybės nuostatas, garantijos atsisakymą, žalos atlyginimą ir atsakomybės apribojimus.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šios sąlygos taikomos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus, neatsižvelgiant į jų kolizines nuostatas.

Mūsų nesugebėjimas įgyvendinti bet kurios teisės ar šių Sąlygų nuostatos nebus laikomas tų teisių atsisakymu. Jei kurią nors šių Sąlygų nuostatą teismas pripažįsta negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios šių Sąlygų nuostatos galioja. Šios sąlygos sudaro visą susitarimą tarp mūsų dėl mūsų Paslaugos ir pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus, kuriuos galime turėti tarp mūsų dėl Paslaugos.

Pakeitimai

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti arba pakeisti šias Sąlygas. Jei peržiūra yra reikšminga, stengsimės apie tai pranešti bent prieš 30 dienų iki bet kokių naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pakeitimas, nuspręsime savo nuožiūra.

Tęsdami prieigą arba naudodami mūsų paslaugą po to, kai šie pakeitimai įsigalios, sutinkate laikytis peržiūrėtų sąlygų. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, nustokite naudotis paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šių sąlygų, susisiekite su mumis.